Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Modletice
ObecModletice

Místní poplatky

Poplatky platné pro rok 2024

Vodné

 • 60,- Kč/m3 (včetně DPH) 

Stočné

 • 69,- Kč/m3 (včetně DPH) 
 • V domácnostech s instalovaným vodoměrem se částka počítá na základě odebraného množství vody.
 • V domácnostech bez vodoměru je použita norma 36 m3 / osoba na rok.

Odstraňování (svoz) odpadu

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního a demoličního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce, a výši poplatku za odpad stanovují obecně závazné vyhlášky, které naleznete v sekci vyhlášky.

Prohlášení plátce poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, dle výše zmíněné obecně závazné vyhlášky naleznete v sekci formuláře.

Poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději do 31.ledna příslušného kalendářního roku.

Platba přes bankovní účet převodem / QR kódem

Nově také můžete poplatek zaplatit převodem na bankovní účet obce nebo pomocí QR kódů, které naleznete níže u uvedených cen za nádobu nebo ZDE.

Pokyny k platbě převodem na bankovní účet obce: Stačí zadat ve Vašem bankovnictví číslo účtu obce: 13322201/0100, zadat částku dle velikosti nádoby a četnosti svozu a jako variabilní symbol uvést Vaše číslo popisné a do zprávy pro příjemce napsat "Poplatek za komunální odpad za rok 2024".

Pokyny k platbě pomocí QR kódů: Stačí zadat QR kód pomocí chytrého telefonu naskenovat ve Vašem bankovnictví a jako variabilní symbol uvést Vaše číslo popisné.

V obou případech je po zaplacení nutné se dostavit na OÚ pro známku.

Směsný odpad

Nádoba na odpad o objemu 80 l

 • Vyvá80l, 1x týdněžení 1x týdně / 3 203,- Kč
 • Platbu můžete provést pomocí zde přiloženého QR kódu
 • (Pro zvětšení rozklikněte)
 • Vyvážení 1x za 14 dní / 1 602,- Kč80l, 1x za 14 dní
 • Platbu můžete provést pomocí zde přiloženého QR kódu
 • (Pro zvětšení rozklikněte)

Nádoba na odpad o objemu 120 l

 • Vyvážení 1x týdně / 4 805,- Kč120l, 1x týdně
 • Platbu můžete provést pomocí zde přiloženého QR kódu
 • (Pro zvětšení rozklikněte)
   
 • Vyvážení 1x za 14 dní / 2 402,- Kč120l, 1x za 14 dní
 • Platbu můžete provést pomocí zde přiloženého QR kódu
 • (Pro zvětšení rozklikněte)
   
 • Vyvážení 1x sezonně / 3 881,- Kč120l, sezónně
 • Platbu můžete provést pomocí zde přiloženého QR kódu
 • (Pro zvětšení rozklikněte)

Nádoba na odpad o objemu 240 l

 • Vyvážení 1x týdně / 9 610,- Kč240l, 1x týdně
 • Platbu můžete provést pomocí zde přiloženého QR kódu
 • (Pro zvětšení rozklikněte)
 • Vyvážení 1x za 14 dní / 4 805,- Kč240l, 1x za 14 dní
 • Platbu můžete provést pomocí zde přiloženého QR kódu
 • (Pro zvětšení rozklikněte)

Nádoba na odpad o objemu 1100 l - kontejner

 • Vyvážení 1x týdně / 44 044,- Kč1100l, 1x týdně
 • Platbu můžete provést pomocí zde přiloženého QR kódu
 • (Pro zvětšení rozklikněte)
 • Vyvážení 1x za 14 dní / 22 022,- Kč1100l, 1x za 14 dní
 • Platbu můžete provést pomocí zde přiloženého QR kódu
 • (Pro zvětšení rozklikněte)

Separovaný odpad

 • Nádoba na separovaný odpad o objemu 120 l
 • Nádoba na plast 120 litrů, žlutá - zdarma
 • Nádoba na papír 120 litrů, modrá - zdarma    

Jednorázové známky a jednorázové pytle

Jednorázové známky a jednorázové pytle nejsou zahrnuty v  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a jejím nákupem není splněna povinnost dle vyhlášek.
Slouží pouze jako doplněk pro mimořádné události.

 • Jednorázová známka pro nádobu 120 l / 85,- Kč
 • Jednorázový pytel cca 110 l / 97,- Kč

Psi

Obecně závaznou vyhlášku č.5/2019 o místním poplatku ze psů a Obecně závaznou vyhlášku č.3/2016 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Modletice naleznete v sekci vyhlášky

Přihlášku k místnímu poplatku za psa, dle Obecně závazné vyhlášky č.5/2019 o místním poplatku ze psů naleznete v sekci formuláře

Platba přes bankovní účet převodem / QR kódem

Nově také můžete poplatek zaplatit převodem na bankovní účet obce nebo pomocí QR kódů, které naleznete níže u uvedených cen za psa.

Pokyny k platbě převodem na bankovní účet obce: Stačí zadat ve Vašem bankovnictví číslo účtu obce: 13322201/0100, zadat částku dle toho, který poplatek se Vás týká a do zprávy pro příjemce dopsat Vaše příjmení.

Pokyny k platbě pomocí QR kódů: Stačí zadat QR kód pomocí chytrého telefonu naskenovat ve Vašem bankovnictví a do zprávy pro příjemce dopsat Vaše příjmení.

 • Jeden pes / 400,-KčJeden pes
 • Platbu můžete provést pomocí zde přiloženého QR kódu
 • (Pro zvětšení rozklikněte)
 • Druhý a každý další pes téhož držitele / 800,- KčDva psi
 • Platbu můžete provést pomocí zde přiloženého QR kódu
 • Platba zahrnuje poplatek za dva psy / 1 200,- Kč
 • (Pro zvětšení rozklikněte)
 • Jeden pes jehož držitelem je osoba starší 65 let / 200,- KčJeden pes, 65 + let
 • Platbu můžete provést pomocí zde přiloženého QR kódu              
 • (Pro zvětšení rozklikněte)
 • Druhý a každý další pes téhož držitele, kterým je starší 65 let / 300,- KčDva psi, 65 + let
 • Platbu můžete provést pomocí zde přiloženého QR kódu
 • Platba zahrnuje poplatek za dva psy / 500,- Kč
 • (Pro zvětšení rozklikněte)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Nárok na snížený poplatek musí poplatník prokázat. 

Poplatek je splatný nejpozději do 30.dubna příslušného kalendářního roku.

Poplatek z pobytu

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu OZV č. 4-2019, účinnost od 1.1.2020

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

 • Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu
 • Sazba poplatku činí 10Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 
 • Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do posledního dne následujícího čtvrtletí.

užitečné informace

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení.

Formulář pro ohlášení pálení

ohlášení pálení

Virtuální prohlídka obce

Virtuální prohlídka obce

Akce podpořené dotacemi

nahoru