Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č.9/2013, 18.7.2013

1) Projednání schválení Změny územního plánu obce č.9.
2) Projednání nabídek k záměru směny obecních pozemků parc. č. 744 a parc. č. 480/5.
3) Projednání smlouvy o dílo na dodávku technologie úpravy vody pro vodárnu Olšina.
4) Projednání smlouvy o dílo na zajištění výběrového řízení na projekt revitalizace Zámeckého rybníka.
5) Projednání smlouvy o dílo na zajištění výběrového řízení na projekt výsadby a  revitalizace liniových porostů.
6) Projednání smlouvy o dílo na zajištění výběrového řízení na projekt regenerace lokálních prvků ÚSES.
7) Projednání nabídky firmy Kaufland na kompenzaci nedostatku zeleně v areálu firmy.
8) Projednání smlouvy o ochraně veřejných zájmů obce s firmou DPD CZ s.r.o.
9) Projednání žádosti o vyjádření k projektu stavebních úprav ve firmě DPD CZ s.r.o.
10) Projednání smlouvy o odvádění odpadních vod pro firmu DPD CZ s.r.o.
11) Informace o chodu obecního úřadu.

Zápis zastupitelstva c.9-2013,18.7.2013.pdf

Vyvěšeno: 18. 7. 2013

Zpět