Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č.8/2013, 13.6.2013

Zápis zastupitelstva c.8-2013,13.6.2013
1) Projednání změny územního plánu č.9.
2) Projednání žádosti o vyjádření k záměru dostavby haly MIBA s.r.o.
3) Výpověď dohody o školském obvodu Říčany.
4) Projednání žádosti o příspěvek na dětské hasičské družstvo.
5) Projednání Rozpočtového opatření č.3/2013.
6) Projednání dohody o užívání pozemků pro zeleň, paní Pevná.
7) Projednání dohody o užívání pozemků pro zeleň, paní Vaništová.
8) Projednání kupní smlouvy na pozemek parc.č. 164/3.
9) Projednání záměru na směnu pozemků parc.č.743, 744, 480/5.
10) Projednání nájemní smlouvy na pozemky parc.č.682 a 695.
11) Výběr dodavatele technologie úpravny vody.
12) Informace o dění v obci.
13) Projednání smlouvy o spolupráci s ČSOP Vlašim s poskytnutím příspěvku ze strany       obce.
14) Projednání smlouvy o ochraně veřejných zájmů obce v souvislosti s plánovanou  Výstavbou v areálu firmy DPD CZ.

Zápis zastupitelstva c.8-2013,13.6.2013.pdf

Vyvěšeno: 13. 6. 2013

Zpět