Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č.7/2013, 16.5.2013

Zápis ze zastupitelstva č. 7-2013

Zápis zastupitelstva c.7-2013,16.5.2013.pdf

1) Výběr nájemce pozemku parc. č.695 a části pozemku parc. č.682 (rybník Doubravice).
2) Informace o proběhlé kontrole hospodaření obce za rok 2012.
3) Projednání nápravných opatření ke zjištěným nedostatkům při kontrole hospodaření.
4) Projednání Závěrečného účtu obce Modletice za rok 2012.
5) Projednání účetní závěrky obce za rok 2012.
6) Projednání účetní závěrky příspěvkové organizace (MŠ) obce za rok 2012.
7) Projednání termínů zasedání zastupitelstva obce v měsíci červnu.
8) Projednání žádosti o vyjádření k záměru dostavby haly firmy MIBA s.r.o.
9) Projednání smlouvy na zpracování projektové dokumentace sídelní zeleně v obci.
10)  Informace o jednání k záměru realizace stavebních úprav ve firmě DPD CZ s.r.o.
11) Projednání dohody o finančním příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů za žáky navštěvující ZŠ v Říčanech.
12) Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě přeložky VN a zřízení elektrické přípojky      pro firmu GIAN.LUCA s.r.o.
13) Informace o chodu obecního úřadu
14) Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě plynovodních přípojek pro firmu MIBA      s.r.o.
15) Projednání smlouvy na provádění údržby obce.
16) Projednání smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 6.

Vyvěšeno: 16. 5. 2013

Zpět