Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č.5/2013, 4.4.2013

Zápis zastupitelstva c.5-2013, 4.4.2013.pdf

1) Projednání pronájmu obecního pozemku parc.č.(rybník v Doubravici).
2) Projednání odkupu části pozemků, které se nacházejí pod obecními komunikacemi.
3) Projednání prodloužení smlouvy pro administrativní pracovnici na OÚ.
4) Projednání žádosti o vyjádření k sadovým úpravám v areálu společnosti HOPI s.r.o.
5) Výběr dodavatele technologie úpravny vody pro vodárnu Olšina.
6) Den matek 2013, projednání termínu konání a zajištění pořádání.
7) Očkování psů 2013, projednání termínu konání.
8) Projednání smlouvy na úklid a údržbu obecních ploch.
9) Projednání možnosti výsadby a údržby zeleně v obci, uliční a veřejná zeleň.
10) Projednání postupu výběru dodavatele na výstavbu „Intenzifikace ČOV Modletice“.
11) Informace o chodu obecního úřadu.
12) Projednání postupu výběru dodavatele na realizace „Revitalizace Zámeckého rybníka“.
13) Pálení čarodějnic.
14) Smlouva s právní kanceláří.
15) Smlouva (dohoda) o úhradě právních služeb.

Vyvěšeno: 4. 4. 2013

Zpět