Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č.4/2013, 14.3.2013

Zápis ze zastupitelstva č. 4-2013

Zápis zastupitelstva c.4-2013, 14.4.2013.pdf

1) Projednání smlouvy o ochraně veřejných zájmů obce na výstavbu hal na zpracování masa a reexpedici uzenin.

2) Projednání veřejnoprávní smlouvy o provádění zápisů do RÚIAN s městem Říčany.

3) Projednání žádosti AGRO Jesenice o povolení vjezdu vozidel nad 6 tun do obce.

4) Projednání inventarizační zprávy.

5) Výběr znaku obce.

6) Možnosti výstavby polní cesty V rybníčkách.

7) Projednání možnosti převodu pozemků bývalého MNV Modletice na Obec Modletice.

8) Rozpočtové opatření č.1/2013.

9) Projednání možnosti výběru nového dodavatele energií.

10) Informace o chodu obecního úřadu.

11) Projednání výše investičního příspěvku na rozvoj obce od formy DPD CZ.

12) Ocenění věcného břemene pro firmu ČEZ.

Vyvěšeno: 14. 3. 2013

Zpět