Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č.3/2013, 21.2.2013

Zápis ze zastupitelstva č. 3-2013

Zápis zastupitelstva c.3-2013, 21.2.2013.pdf

1) Projednání možnosti zařazení obce do přípravy a tvorby Integrované strategie rozvoje území Říčanska.

2) Projednání smlouvy o dílo na poskytování geografického informačního systému MISYS-OBEC.

3) Projednání zveřejnění záměru na pronájem obecního majetku.

4) Projednání možnosti instalace fotopastí na území obce.

5) Žádost o vydání stanoviska ke stavbě haly na zpracování masa.

6) Žádost o vydání stanoviska ke stavbě haly na reexpedici masa.

7) Žádost o vydání stanoviska ke stavbě prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu.

8) Obecní investice.

9) Informace ke změně územního plánu č.9.

10) Informace o chodu obecního úřadu.

11) Žádost od mysliveckého sdružení o příspěvek na dětský den v Nebřenicích.

12) Průběh revitalizace rybníka.

13) Projednání možnosti zajištění obecní policie.

14) Jarní úklid obce 2013.

Vyvěšeno: 21. 2. 2013

Zpět