Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č.2/2013, 31.1.2013

Zápis ze zastupitelstva č. 2-2013

Zápis zastupitelstva c.2-2013, 31.1.2013.pdf

1) Žádost o zadání změny územního plánu v souvislosti s firmou Kaufland.

2) Žádost o zadání změny územního plánu v souvislosti s firmou DPD CZ.

3) Žádost o zadání změny územního plánu v souvislosti s dostavbou budovy č.p. 1.

4) Rozpočtové opatření č.3/2012.

5) Projednání žádosti MŠ Modletice o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě.

6) Projednání žádosti MŠ Modletice o příspěvek na předplaveckou výuku.

7) Projednání žádosti o příspěvek ČSOP Vlašim.

8) Projednání nabídky na prořez a kácení obecních dřevin.

9) Projednání úpravy cen vodného a stočného v souvislosti se změnou DPH pro rok 2013. 

10) Informace o chodu obecního úřadu.

11) Smlouva o dílo se spol. PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

12) Žádost o vyjádření ke stavbě „Modletice – kVN – č.p. 447/36,64

13) Žádost o ukončení nájemní smlouvy (zkrácení výpovědní lhůty) na nebytový prostor s paní Žikovskou.

Vyvěšeno: 31. 1. 2013

Zpět