Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č.11/2013, 29.8.2013

1) Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě retenční nádrže Billa.
2) Projednání žádosti o připojení firmy City Realex plus s.r.o. na obecní vodovod Doubravice.
3) Projednání úhrady zvýšených nákladů firmě VHS Benešov za provozování ČOV Modletice.
4) Projednání možnosti využívání Sběrného dvora Dobřejovice pro občany Modletic.
5) Informace o průběhu VZ na dodavatele stavby Intenzifikace ČOV Modletice.
6) Projednání aktualizace strategického plánu obce.
7) Informace o měření hluku v Modleticích a o podání žaloby proti spuštění zkušebního provozu.
8) Projednání připravovaných opatření pro zlepšení dopravního značení a zklidnění dopravy na území obce.
9) Informace o chodu obecního úřadu. 10)  Projednání Rozpočtového opatření č.4/2013.

Zápis zastupitelstva c.11-2013,29.8.2013.pdf

Vyvěšeno: 29. 8. 2013

Zpět