Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č.10/2013, 8.8.2013

1) Projednání smlouvy o převodu vlastnictví cesty ze zámkové dlažby ke garáži OÚ.
2) Projednání směnné smlouvy na pozemky parc. č. 743, 744, 480/5, st. 25 a st. 26 mezi obcí Modletice a paní Benešovou.
3) Projednání kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 508/13 mezi Obcí Modletice a manželi Černíkovými.
4) Projednání žádosti o. s. Modletice sobě o příspěvek na pořádání hudebního festivalu Modletické zvonění.
5) Informace o převodu pozemků z MNV Modletice na Obec Modletice.
6) Informace o výstavbě polních cest, které má realizovat Státní pozemkový úřad v obci Modletice.
7) Projednání postupu při realizaci opravy střechy a zateplení budovy č.p. 19.
8) Projednání možnosti doplnění techniky pro údržbu obce.
9) Informace o dosavadních jednáních o problematice hluku z Pražského okruhu.
10) Projednání připravovaných opatření pro zlepšení dopravního značení a zklidnění dopravy na území obce.
11) Informace o chodu obecního úřadu.
12) Projednání žádosti o .s. Modletice sobě o příspěvek na dopravu na výlet „Rozloučení s létem“.
13) Projednání možnosti opětovného podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací.

Zápis zastupitelstva c.10-2013,8.8.2013.pdf

Vyvěšeno: 8. 8. 2013

Zpět