Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č.1/2013, 10.1.2013

Zápis ze zastupitelstva č.1/2013

Zápis zastupitelstva c.1-2013, 10.1.2013.pdf

1) Projednání smlouvy na dodávku vody z vodovodu Želivka.
2) Projednání možnosti opravy popř. změny technologie čištění vody v obecníchvodárnách.
3) Projednání smlouvy na úhradu neinvestičních výdajů za místní děti, navštěvujícízákladní školy v MČ Praha 11.
4) Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na intenzifikaci ČOV Modletice.
5) Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení.
6) Projednání žádosti o příspěvek do hasičské tomboly.
7) Obecní investice v roce 2013.
8) Projednání nabídky na prořez a kácení obecních dřevin.
9) Poplatek za psy na rok 2013.
10) Informace o chodu obecního úřadu.

Vyvěšeno: 10. 1. 2013

Zpět