Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 9/2016, 31.8.2016

c) Informace o jednání s firmou Kaufland
1) Projednání záměru výstavby areálu firmy 4ISP s.r.o. na pozemcích parc. č 571/2 a 571/3.
2) Projednání zřízení sociálního příspěvku pro obyvatele obce.
3) Projednání směnné smlouvy na pozemek parc. č. 733/1 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
4) Informace o žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ Modletice.
5) Projednání vyhlášky o poplatcích za psy a o držení psů v obci.
6) Projednání zřízení sociálního fondu pro zaměstnance obce.
7) Projednání žádosti o směnu pozemku parc. č. 733 v k. ú. Modletice u Dobřejovic.
8) Projednání nákupu techniky pro údržbu obce.
9) Vyřazení nepoužitelného majetku z evidence majetku obce.
10) Informace o chodu obecního úřadu.
a) Informace o činnosti Obecní policie
b) Poničené dětské hřiště Olšina  

Zápis zastupitelstva c. 9-2016 31.8.2016.pdf

Vyvěšeno: 31. 8. 2016

Zpět