Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 9/2014, 17.07.2014

1) Projednání žádosti o stanovisko k PD na provedení stavebních úprav skladové haly č.p. 140 v Modleticích.
2) Informace o podané žádosti o dotaci na projekt „Zateplení budovy obecního úřadu v obci Modletice“.
3) Projednání darovací smlouvy s firmou Kaufland Česká Republika v.o.s.
4) Projednání smlouvy o ochraně veřejných zájmů v souvislosti se změnou územního plánu se společností Immo - Log - CZ Alpha Beta s.r.o.
5) Projednání žádosti o příspěvek na konání koncertů v Zámeckém sále.
6) Informace o chodu obecního úřadu.
7) Kupní smlouva na pozemky Mlýnské louky.
8) Rozpočtové opatření č. 4/2014.

Zápis zastupitelstva c.9-2014,17.07.pdf

Vyvěšeno: 17. 7. 2014

Zpět