Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 8/2017, 09.08.2017

1) Projednání smlouvy o dílo na Odbahnění Mlýnského rybníka v Modleticích.
2) Projednání smlouvy o dílo na Opravu poničeného koryta Chomutovického potoka.
3) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 242/33 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
4) Rozpočtové opatření č. 8/2017.
5) Informace o chodu obecního úřadu.
a) Informace o postupu řešení problematiky hluku z dopravy na D0
6) Projednání žádosti o odprodej části obecního pozemku parc. č. 508/4 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
7) Projednání rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.    

Zápis zastupitelstva c. 8-2017 9.8.2017.pdf

Vyvěšeno: 9. 8. 2017

Zpět