Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 8/2016, 27.7.2016

14) Projednání žádosti o předběžné vyjádření ke stavbě.
1) Projednání záměru výstavby areálu firmy 4ISP s.r.o. na pozemcích parc. č 571/2 a 571/3.
2) Projednání plánovací smlouvy v souvislosti s výstavbou areálu firmy SOPO INVEST s.r.o.
3) Projednání žádosti o odkup části pozemku parc. č. 23/1.
4) Projednání žádosti o pronájem Zámeckého rybníka.
5) Projednání nabídky na posílení kapacity vodovodního přivaděče Želivka.
6) Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci pro stavbu rozvaděče technické infrastruktury.
7) Projednání smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti na uložení inženýrských sítí a služebnost vjezdu na pozemek parc. č. 161/5.
8) Projednání smlouvy na pronájem vánočního osvětlení obce.
9) Projednání nabídky na zpracování změny územního plánu obce č. 11.
10) Informace o chodu obecního úřadu.
a) Informace o činnosti Obecní policie
b) Informace o průběhu stavby Intenzifikace ČOV Modletice
c) Změna termínu dalšího zasedání zastupitelstva na 31.08.2016
d) Návrh na konání sportovního dne obce dne 10.09.2016
11) Projednání možnosti realizace kamerového systému v obci.
12) Projednání způsobu provozování ČOV Modletice.
13) Projednání návrhu smlouvy na provozování ČOV Modletice.  

Zápis zastupitelstva c. 8-2016 27.7.2016.pdf

Vyvěšeno: 27. 7. 2016

Zpět