Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 8/2015, 24.06.2015

11) Projednání závěrečné účetní závěrky MŠ Modletice za rok 2014. 
1) Projednání schválení změny č. 10 ÚPO Modletice.
2) Projednání smlouvy o ochraně veřejných zájmů obce v souvislosti se změnou územního plánu.
3) Projednání smlouvy o poskytnutí podpory mezi obcí Modletice a Státním fondem životního prostředí ČR.
4) Projednání možného rozvoje MŠ Modletice.
5) Projednání dostavby areálu společnosti Billa.
6) Rozpočtové opatření č. 5/2015.
7) Informace o chodu obecního úřadu.
a. Informace o přezkoumání hospodaření obce
b. Informace o dotačních programech OPŽP 2014-2020
8) Projednání možnosti pronájmu plochy zařízení staveniště pro stavbu „Intenzifikace ČOV Modletice“.
9) Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014.
10) Projednání závěrečné účetní závěrky obce za rok 2014.  

Zápis zastupitelstva c. 8-2015,24.06.2015.pdf

Vyvěšeno: 24. 6. 2015

Zpět