Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 8/2014, 12.06.2014

1) Projednání počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018.
2) Projednání dodatku smlouvy o svozu odpadu mezi obcí Modletice a firmou A.S.A.
3) Projednání obecně závazné vyhlášky o společném školském obvodu s obcí Průhonice.
4) Projednání kupní smlouvy na koupi pozemků „Mlýnské louky“ pro realizaci projektu revitalizace zeleně.
5) Projednání závěrečného účtu obce za rok 2013.
6) Projednání závěrečné účetní závěrky obce za rok 2013.
7) Projednání závěrečné účetní závěrky MŠ Modletice za rok 2013.
8) Informace o chodu obecního úřadu.
9) Projednání možnosti výstavby hal pro firmy Zámecká výroba uzenin s.r.o. a Pavel Provazník.
10) Rozpočtové opatření č. 3/2014.
11) Projednání možnosti odkoupení pozemků veřejné zeleně parc. č. 49/6, 49/7, 49/8, 57/2, 49/2, 49/5.

Zápis zastupitelstva c.8-2014,12.06.2014.pdf

Vyvěšeno: 12. 6. 2014

Zpět