Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 7/2016, 22.6.2016

Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015. Projednání účetní závěrky obce za rok 2015. Projednání účetní závěrky MŠ Modletice za rok 2015. Projednání smlouvy o ochraně veřejných zájmů obce v souvislosti se změnou územního plánu. Projednání podnětu o možné hrozbě pro životní prostředí. Projednání informačního memoranda o postupu řešení areálu bývalé UOS. Projednání plánovací smlouvy v souvislosti s výstavbou areálu firmy SOPO s.r.o. Informace o chodu obecního úřadu. Oslava výročí 680 let obce Projednání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy-CZ02. Projednání dodatku č.1 smlouvy č. 14209023 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR.

Zápis zastupitelstva c. 7-2016 22.6.2016.pdf

Vyvěšeno: 22. 6. 2016

Zpět