Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 7/2015, 27.05.2015

10)   Projednání žádosti o úpravu dešťové kanalizace.
1) Projednání návrhu spolupráce při zajištění předškolního vzdělávání s obcí Herink.
2) Projednání žádosti o prodej obecních pozemků kolem Chomutovického potoka.
3) Projednání možnosti udělení souhlasu s umístěním stavby veřejné komunikační sítě na pozemek obce.
4) Projednání výsadby zeleně kolem komunikací na katastru obce.
5) Rozpočtové opatření č. 3/2015 a č. 4/2015.
6) Projednání nabídky na zpracování doplnění projektové dokumentace pro provedení stavby „Modletice – Intenzifikace ČOV“.
7) Informace o chodu obecního úřadu.
a. informace o jednání s okolními obcemi
b. nedovolené parkování vozidel na chodnících a místních komunikacích
8) Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku pro družstvo mladých hasičů.
9) Projednání žádosti o provedení změny dopravního značení v obci.  

Zápis zastupitelstva c. 7-2015,27.05.2015.pdf

Vyvěšeno: 27. 5. 2015

Zpět