Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 7/2014, 15.05.2014

1) Projednání záměru na pronájem obecního majetku.
2) Informace o bleskové povodni dne 25.04.2014.
3) Projednání aktualizovaného kanalizačního řádu obce.
4) Projednání postupu při přípravě veřejné vyhlášky upravující účtování vodného.
5) Projednání postupu při přípravě veřejné vyhlášky upravující účtování stočného.
6) Projednání změny termínu konání zasedání zastupitelstev.
7) Pracovník údržby obecních ploch.
8) Informace o průběhu příprav realizace „Rekonstrukce místních komunikací“.
9) Informace o chodu obecního úřadu.
10) Projednání žádosti o finanční příspěvek na dětské hasičské družstvo.
11) Projednání Smlouvy o poskytování servisních služeb a Smlouvy o poskytování XPS služeb na multifunkční zařízení Xerox.
12) Projednání rozpočtového opatření č.2/2014.
13) Projednání žádosti o ukončení nájemní smlouvy mezi obcí Modletice a paní Michaelou Olmrovou.
Zápis zastupitelstva c.7-2014,15.05.2014.pdf

Vyvěšeno: 15. 5. 2014

Zpět