Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 6/2017, 07.06.2017

1) Projednání zveřejnění záměru obce o pronájmu Zámeckého rybníka.
2) Projednání nákupu techniky pro údržbu obce.
3) Projednání možnosti zajištění investičního úvěru pro obec Modletice.
4) Projednání možnosti podat žádost o dotaci do programu vodovody a kanalizace.
5) Rozpočtové opatření č. 6/2017.
6) Informace o chodu obecního úřadu.
a) Jednání na Ministerstvu dopravy o řešení hluku z SOKP
7) Projednání kupní smlouvy na pozemky veřejné zeleně parc. č. 169/21, 242/39, 169/20, 169/2, 242/3, 242/34 a 408/36 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
8) Projednání nabídky na opravu havarijního stavu dešťové kanalizace.
9) Projednání podmínek poskytování příspěvků pro obyvatele obce.
10) Projednání veřejnoprávní smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi obcí Modletice a obcí Dobřejovice.   

Zápis zastupitelstva c. 6-2017 7.6.2017.pdf

Vyvěšeno: 7. 6. 2017

Zpět