Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 6/2016, 1.6.2016

Projednání plánovací smlouvy v souvislosti s výstavbou stavby „Logistické centrum Modletice“. Projednání smluv o ochraně veřejných zájmů obce v souvislosti se změnou územního plánu č. 11. Projednání podnětu k řešení znečišťování Dobřejovického potoka. Projednání žádosti o finanční podporu MAS Říčansko o.p.s. Projednání nabídky na řešení úspor za odběr elektrické energie na ČOV Modletice. Projednání obecně závazné vyhlášky o zvýšení místního koeficientu daně z nemovitostí. Projednání možnosti nákupu techniky pro údržbu obce. Projednání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci na stavební úpravy zemědělské stavby na pozemku parc. č. St. 49. Projednání možnosti podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu na obec. Rozpočtové opatření č. 5/2016. Informace o chodu obecního úřadu. Oslava výročí obce Informace o kontrole hospodaření obce Projednání informačního memoranda o postupu řešení areálu bývalé UOS. Projednání veřejnoprávní smlouvy na provozování úsekového měření. Projednání návrhu na zrušení Svazku pro dopravu v pražském jižním regionu. Provedení úprav mostu u zámeckého rybníka.

Zápis zastupitelstva c. 6-2016 1.6.2016.pdf

Vyvěšeno: 1. 6. 2016

Zpět