Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 6/2015, 29.04.2015

Projednání žádosti o poskytnutí finanční podpory spolku Modletice sobě. Projednání možnosti prodeje silničních panelů z komunikace na Chválově. Projednání napojení pozemku parc. č. 942 v k.ú. Dobřejovice na kanalizaci obce Modletice. Projednání možnosti udělení souhlasu s umístěním stavby veřejné komunikační sítě na pozemky obce. Projednání nového kontrolního řádu obce. Informace o chodu obecního úřadu. kontejnery na svoz odpadu a bioodpadu výsadba stromů na katastrálním území Modletice internet v obci (JM-Net) Projednání smlouvy o poskytnutí podpory mezi obcí Modletice a Státním fondem životního prostředí ČR. Projednání provádění technického dozoru investora při realizaci stavby „Modletice – intenzifikace ČOV“. Projednání změny odměňování zastupitelů obce.

Zápis zastupitelstva c. 6-2015,29.04.2015.pdf

Vyvěšeno: 29. 4. 2015

Zpět