Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 6/2014, 24.04.2014

1) Projednání možnosti rozšíření mateřské školy.
2) Projednání smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
3) Projednání smlouvy o dílo na vypracování žádosti o dotaci do LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí, podoblast podpory 2.1. Zlepšení kvality ovzduší.
4) Projednání nového povodňového plánu obce.
5) Projednání smlouvy o poskytnutí dotace mezi Regionální radou regionu soudržnosti jako „Poskytovatelem“ a Obcí Modletice jako „Příjemcem“, a projednání zajištění finančního krytí projektu „Modletice - rekonstrukce komunikace, rekonstrukce kanalizace pro její odvodnění“.
6) Projednání nabídky na odkup pozemků veřejné zeleně v centru obce.
7) Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě.
8) Informace o řešení problematiky hluku z SOKP.
9) Informace o chodu obecního úřadu.

Zápis zastupitelstva c.6-2014,24.04.2014.pdf

Vyvěšeno: 24. 4. 2014

Zpět