Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 5/2015, 01.04.2015

Projednání možnosti prodeje silničních panelů z komunikace na Chválově. Projednání žádosti firmy Agro Jesenice a.s. o povolení vjezdu vozidel nad 6 tun do obce Modletice. Projednání návrhu na vyřazení nepoužitelného majetku obce z evidence majetku. Projednání žádosti o stanovisko ke stavbě rodinných domů v obci. Projednání nového jednacího řádu zastupitelstva obce. Informace o chodu obecního úřadu. Rozpočtové opatření č. 2/2015.

Zápis zastupitelstva c. 5-2015,01.04.2015.pdf

Vyvěšeno: 1. 4. 2015

Zpět