Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 4/2017, 19.04.2017

1) Projednání možnosti zadání územní studie veřejných prostranství obce.
2) Projednání smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemek parc. č. 733/1.
3) Projednání plánovací smlouvy s firmou Kaufland.
4) Projednání došlých nabídek na záměr prodeje části pozemku parc. č. 23/1.
5) Projednání investičního záměru „Vodovod Modletice“.
6) Projednání souhlasu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 54/1 na obec Modletice.
7) Projednání souhlasu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 54/2 na obec Modletice.
8) Projednání závěrečného účtu obce Modletice za rok 2016.
9) Projednání účetní závěrky obce Modletice za rok 2016.
10) Projednání účetní závěrky MŠ Modletice za rok 2016.
11) Vyřazení nepotřebného majetku z evidence obce.
12) Rozpočtové opatření č. 4/2017.
13) Informace o chodu obecního úřadu. Parkování v obci
14) Projednání možnosti čerpat dotace na odbahnění Mlýnského rybníka a vyčištění Chomutovického potoka.
15) Rekonstrukce dešťové kanalizace v souvislosti s výstavbou areálu firmy 4ISP.
16) Informace o podané žádosti o dotaci na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého.
17) Projednání smlouvy o dílo mezi obcí Modletice a firmou Tomovy parky Group, s.r.o. na rekonstrukci dětského hřiště Olšina.
18) Projednání návrhu smlouvy o dílo mezi obcí Modletice a firmou FK Bau, a.s. na provedení stavby vodovodního řadu V4.    

Zápis zastupitelstva c. 4-2017 19.4.2017.pdf

Vyvěšeno: 19. 4. 2017

Zpět