Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 4/2016, 6.4.2016

15)   Výběr určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 11 Územního plánu obce.
1) Projednání návrhu smlouvy o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování základní infrastruktury obce.
2) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro vybudování základní infrastruktury obce.
3) Projednání plánovací smlouvy v souvislosti s plánovanou stavbou GEIS – HUB Parcel Modletice.
4) Projednání žádosti o uzavření smlouvy o ochranně veřejných zájmů obce v souvislosti se změnou územního plánu obce související s výstavbou areálu GEIS – HUB Parcel Modletice.
5) Rozpočtové opatření č. 1/2016.
6) Rozpočtové opatření č. 2/2016.
7) Rozpočtové opatření č. 3/2016.
8) Informace o proběhlé inventarizaci obce za rok 2015.
9) Projednání možnosti vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení pozemku v souvislosti s možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
10) Projednání žádosti o vyjádření k prodeji pozemků ŘSD.
11) Projednání rozhodnutí o pořízení změny č. 11 Územního plánu obce Modletice.
12) Výběr způsobu pořizování změny č. 11 Územního plánu obce Modletice.
13) Informace o proběhlých jednáních o zajištění ostrahy podnikatelských subjektů na území obce.
14) Informace o chodu obecního úřadu.
a) Informace o možnostech pořízení nového územního a regulačního plánu obce.
b) Informace o postupu zpracování žádosti o dotaci na Rozšíření MŠ.
c) Projednání občerstvení na obecní brigádu.
d) Oslava výročí 680 let obce.
e) Projednání stížnosti na provoz obchodu potravin.
f) Pálení čarodějnic 2016.  

Zápis zastupitelstva c. 4-2016 6.4.2016.pdf

Vyvěšeno: 6. 4. 2016

Zpět