Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 4/2015, 04.03.2015

Projednání smlouvy č. 14167636 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Modletice“. Informace o proběhlé inventarizaci majetku obce. Projednání žádosti o odprodej částí obecních pozemků parc. č. 57/12 a 87/1. Den matek 2015, projednání termínu konání a zajištění pořádání. Očkování psů 2015, projednání termínu konání. Projednání zajištění a organizace pálení čarodějnic 2015. Rozpočtové opatření č. 1/2015. Výběr dodavatele stavby polních cest v obci. Projednání nákupu nových PC pro pracoviště obecního úřadu. Informace o chodu obecního úřadu.

Zápis zastupitelstva c. 4-2015,04.03.2015.pdf

Vyvěšeno: 4. 3. 2015

Zpět