Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 4/2014, 13.3.2014

1) Projednání žádosti o využití obecního pozemku „Inlajnového hřiště“.
2) Projednání zařazení nových staveb do majetku obce.
3) Projednání aktualizované nabídky na zajištění TDI pro stavbu „Intenzifikace ČOV“.
4) Oprava dešťové kanalizace.
5) Projednání možnosti pronájmu kopírky/tiskárny.
6) Informace o chodu obecního úřadu.
7) Projednání nového povodňového plánu obce.
8) Možnosti podání žádosti o dotace na zateplení veřejných budov a na úklidový vůz pro snižování prašnosti.

Zápis zastupitelstva c.4-2014,13.3.2014.pdf

Vyvěšeno: 13. 3. 2014

Zpět