Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 3/2018, 07.03.2018

1) Projednání realizace obnovy historického vzhledu zvoničky u Zámeckého rybníka.2) Projednání žádosti o příspěvek na činnost spolku SDH Modletice.3) Projednání žádosti o příspěvek na činnost spolku Modletice sobě.4) Projednání stanoviska k plánované stavbě datového vedení T-Mobile.5) Projednání postupu při rekonstrukci ulice Za stodolou.6) Projednání rozpočtového opatření č. 2/2018.7) Výběr dodavatele a projednání smlouvy o dílo na akci „ Vodovod Modletice – výstavbavodojemu a přiváděcího řadu, projektová a inženýrská činnost“.8) Projednání smlouvy o užívání Zámeckého rybníka mezi obcí Modletice a Rybářskýmspolkem Modletice, z.s.9) Projednání nájemní smlouvy o pronájmu prostor pro činnost jednotky SDH Modleticemezi obcí Modletice a Agro Jesenice u Prahy a.s.10) Projednání kupní smlouvy na část pozemku 23/1 mezi obcí Modletice a MUDr.Lukášem Otrubou.11) Projednání darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi obcí Modletice a  Základní školou Průhonice.

Zápis zastupitelstva c. 3-2018 07.03.2018.pdf

Vyvěšeno: 7. 3. 2018

Zpět