Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 3/2017, 19.03.2017

1) Projednání příspěvku pro spolek Modletice sobě.
2) Projednání příspěvku pro spolek Sbor dobrovolných hasičů Modletice.
3) Projednání rekonstrukce dětského hřiště Olšina.
4) Projednání došlých nabídek na pronájem prostor obchodu v budově č.p. 6.
5) Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci na stavbu „Propojovací plynovod STL sítí Modletice-Jažlovice“.
6) Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci na stavbu „Modletice – kVN, TS – pro p.č. 280/30“.
7) Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci na stavbu „Napojení objektů Zděbradská, Na dlouhém na síť Dial Telecom, a.s.“
8) Rozpočtové opatření č. 3/2017.
9) Informace o chodu obecního úřadu.
a) Informace o činnosti obecní policie
10) Projednání kupní smlouvy na koupi dopravního automobilu pro JSDH Modletice.
11) Projednání dopravního připojení objektu Jena k silnici II/101.
12) Informace o proběhlé kontrole hospodaření.    

Zápis zastupitelstva c. 3-2017 22.3.2017.pdf

Vyvěšeno: 19. 3. 2017

Zpět