Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 3/2016, 9.3.2016

1) Projednání žádosti o podporu spolku Modletice sobě na rok 2016.
2) Projednání žádosti o projednání podmínek plánovací smlouvy a veřejnoprávní smlouvy pro územní a stavební řízení k plánované stavbě GEIS – HUB Parcel Modletice.
3) Projednání žádosti o projednání změny koeficientu zastavěnosti související s výstavbou areálu GEIS – HUB Parcel Modletice.
4) Projednání návrhu smlouvy o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování základní infrastruktury obce.
5) Projednání žádosti o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky k domu č.p. 14.
6) Projednání žádosti o zřízení kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 161/5.
7) Projednání žádosti o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 161/5.
8) Projednání žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy Modletice.
9) Projednání žádosti o příspěvek na předplaveckou výuku dětí navštěvujících MŠ.
10) Informace o žádosti o poskytnutí dotace na automobil pro JSDH a žádost o dotaci na přístavbu hasičské zbrojnice Modletice.
11) Projednání smlouvy o koupi pozemku mezi obcí Modletice a firmou Immo-Log-CZ Alpha Beta, s.r.o.
12) Projednání smlouvy o umístění zařízení mezi obcí Modletice a firmou Immo-Log-CZ Alpha Beta, s.r.o.
13) Projednání žádosti o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení na stavbu myčky obalů a technické zázemí firmy Immo-Log-CZ Alpha Beta, s.r.o.
14) Projednání žádosti o povolení vjezdu vozidel zemědělské výroby nad 6 tun do obce Modletice. 15)   Informace o chodu obecního úřadu.
a. Oslava 680 výročí obce
b. Obecní policie
16) Projednání možnosti vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení pozemku v souvislosti s možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.    

Zápis zastupitelstva c. 3-2016.9.3.2016.pdf

Vyvěšeno: 9. 3. 2016

Zpět