Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 3/2014, 20.2.2014

Projednání veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Modletice a městem Říčany o provádění zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí. Projednání zadání výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce komunikace“. Informace o proběhlé inventarizaci majetku obce. Projednání návrhu na vyřazení nepoužitelného majetku obce. Informace o proběhlé kontrole hospodaření obce ze strany SKÚ. Informace o chodu obecního úřadu. Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě „Skladu posypového materiálu“. Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě „Změna užívání mrazírny a chladírny na zpracování masa“. Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě „Logistický areál HOPI Modletice – nástavba dispečinků“

Zápis zastupitelstva c.3-2014,20.2.2014.pdf

Vyvěšeno: 20. 2. 2014

Zpět