Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 2/2017, 22.02.2017

1) Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci na stavbu „Propojovací plynovod STL sítí Modletice-Jažlovice“.
2) Projednání žádosti o stanovisko k umístění kabelové přípojky do pozemku obce parc.č. 506/29 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
3) Projednání rekonstrukce dětského hřiště Olšina.
4) Projednání výběru dodavatele dopravního automobilu pro JSDH Modletice.
5) Informace o jednání s majiteli pozemků v lokalitě Chválov.
6) Projednání plánovací smlouvy mezi obcí Modletice a firmou A3/94 Charly GmbH.
7) Informace o zadání změny č. 11 územního plánu obce Modletice.
8) Projednání možnosti nabídky neziskové organizace Sázíme stromy na výsadbu stromů v obci Modletice.
9) Rozpočtové opatření č. 2/2017.
10) Informace o chodu obecního úřadu.
a) Informace o činnosti obecní policie
b) Jarní úklid obce 2017
c) Projednání pořádání akce Modletická pouť/posvícení
11) Informace o řešení problematiky hluku z D0 (pražský okruh)    

Zápis zastupitelstva c. 2-2017 22.2.2017.pdf

Vyvěšeno: 22. 2. 2017

Zpět