Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 2/2016, 10.2.2016

9) Plánovací smlouva s firmou SOPO INVEST s.r.o.
1) Informace o změnách na čistírně odpadních vod Kaufland.
2) Projednání stanoviska k územnímu plánu obce Popovičky.
3) Projednání návrhu smlouvy o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku na vybudování základní infrastruktury obce.
4) Projednání darovací smlouvy mezi obcí Modletice a firmou DPD.
5) Projednání smlouvy mezi obcí Modletice a firmou Billa, spol. s.r.o.
6) Projednání smlouvy o koupi pozemku mezi obcí Modletice a firmou Immo-Log-CZ Alpha Beta, s.r.o.
7) Projednání smlouvy o umístění zařízení mezi obcí Modletice a firmou Immo-Log-CZ Alpha Beta, s.r.o.
8) Informace o chodu obecního úřadu.
a) Jarní úklid obce 2016
b) Oslava výročí 680 let obce
c) Informace o jednání „Svazku obcí pro dopravu v jižním regionu“  

Zápis zastupitelstva c. 2-2016.10.2.2016.pdf

Vyvěšeno: 10. 2. 2016

Zpět