Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 2/2015, 04.02.2015

1) Projednání investiční spolupráce s firmou Kaufland.
2) Projednání pořádání společného dětského karnevalu s obcemi Dobřejovice a Herink. 3) Žádost o zřízení názvu ulice u areálu Zeppelin CZ, s.r.o.
4) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
5) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy.
6) Žádost o poskytnutí příspěvku na předplaveckou výuku dětí v mateřské škole.
7) Informace o chodu obecního úřadu. informace o bezpečnostní situaci v obci za rok 2014 informace o otevřených dotačních titulech informace o řešení problematiky nadměrného hluku řešení obměny IT techniky na OÚ
8) Informace o jednáních k možnosti zajištění působnosti obecní policie na území obce Modletice.
9) Stanovisko k prodloužení platnosti vodoprávního povolení k nakládání s vodami pro firmu Aquasped, s.r.o.
10) Projednání darovací smlouvy mezi obcí Modletice a firmou City Realex, a.s.
11) Změna výměry zahrady mateřské školy, provedení nového oplocení.
12) Projednání způsobu realizace polních cest v obci. 13)  Projednání termínu jarního úklidu obce 2015.

Zápis zastupitelstva c. 2-2015,04.2.2015.pdf

Vyvěšeno: 4. 2. 2015

Zpět