Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 2/2014, 30.1.2014

1) Projednání žádosti firmy Agro Jesenice a.s. o povolení vjezdu vozidel nad 6 tun do obce.
2) Projednání žádosti o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
3) Informace o závěrečném rozpočtovém opatření za rok 2013.
4) Informace o chodu obecního úřadu.
5) Projednání možnosti nákupu zametacího kartáče pro úklid obce.

Zápis zastupitelstva c.2-2014,30.1.2014.pdf

Vyvěšeno: 30. 1. 2014

Zpět