Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 17/2014, 04.12.2014

1) Projednání zadání změny územního plánu obce č.10.
2) Projednání rozpočtu obce na rok 2015.
3) Projednání ceny vodného na rok 2015.
4) Projednání ceny stočného na rok 2015.
5) Projednání způsobu svozu odpadů z obce a stanovení ceny za odvoz odpadů pro rok 2015.
6) Projednání cen poplatků za psy pro rok 2015.
7) Projednání změny úředních hodin na obecním úřadě.
8) Projednání plánu zasedání zastupitelstva pro rok 2015.
9) Projednání plánu kulturních a společenských akcí na rok 2015, které bude obec Modletice organizovat či podporovat.
10) Projednání způsobu poskytování vánočního příspěvku seniorům.
11) Projednání způsobu poskytování příspěvku seniorům k životnímu jubileu v roce 2015.
12) Projednání žádosti o vydání stanoviska ke stavbě vysílače společnosti T-Mobile.
13) Informace o chodu obecního úřadu.
14) Vánoční koncert v zámeckém sále Modletice –13.12.2014.
15)  Závěrečné rozpočtové opatření za rok 2014.

Zápis zastupitelstva c.17-2014,04.12.2014.pdf

Vyvěšeno: 4. 12. 2014

Zpět