Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 16/2014, 20.11.2014

1) Projednání dodatku smlouvy o dílo o odvozu a likvidaci odpadů s firmou .A.S.A., spol. s r.o.
2) Projednání žádosti o stanovisko k prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami pro firmu Aquasped s.r.o.
3) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na vodovodní přípojku pro firmu City Realex a.s.
4) Projednání návrhu rozpočtu obce Modletice na rok 2015.
5) Projednání rozpočtového opatření č. 8/2014.
6) Projednání vyplácení vánočního příspěvku seniorům.
7) Projednání pořádání akce „Rozsvěcení vánočního stromu 2014“.
8) Projednání plánu inventarizace obce za rok 2014.
9) Projednání systému práce zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018.
10) Projednání systému odpadového hospodářství na rok 2015.
11) Projednání plánu kulturních a společenských akcí na rok 2015, které bude obec Modletice organizovat či podporovat.
12) Informace o chodu obecního úřadu.

Zápis zastupitelstva c.16-2014,20.11.2014.pdf

Vyvěšeno: 20. 11. 2014

Zpět