Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 15/2013, 12.12.2013

1) Projednání výše poplatku za svoz odpadu pro rok 2014.
2) Projednání výše poplatku za stočné pro rok 2014.
3) Projednání výše poplatku za vodné pro rok 2014.
4) Projednání pověření starosty obce ke schválení závěrečného rozpočtového opatření.
5) Projednání smlouvy o ochraně veřejných zájmů v se společností Kaufland.
6) Projednání darovací smlouvy s firmou Kaufland.
7) Informace o chodu obecního úřadu.
8) Projednání žádosti o vyjádření k PD na rozšíření kapacity ČOV Doubravice.

Zápis zastupitelstva c.15-2013,12.12.2013.pdf

Vyvěšeno: 12. 12. 2013

Zpět