Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 14/2017, 06.12.2017

1) Projednání termínů zasedání zastupitelstva obce na rok 2018.2) Závěrečné rozpočtové opatření roku 2017.3) Projednání odměňování zastupitelů obce od 1.1.2018.4) Projednání poskytnutí daru (příspěvku) trvale hlášeným obyvatelům obce.5) Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě Modletice kVN p.č. 439/12 – přeložka, EP-12-6003696. 6) Projednání financování stavby Nové hasičské zbrojnice Modletice.

Zápis zastupitelstva c. 14-2017 6.12.2017.pdf

Vyvěšeno: 6. 12. 2017

Zpět