Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 14/2015, 09.12.2015

1/Projednání ceny vodného na rok 2016.
2/Projednání ceny stočného na rok 2016.
3/Projednání změny dodavatele elektřiny a plynu pro obecní objekty.
4/ Projednání změny smlouvy o ochranně veřejných zájmů obce mezi obcí Modletice a firmou DPD.
5/Projednání plánovací smlouvy mezi obcí Modletice a firmou Billa, spol. s.r.o.
6/Projednání žádosti o směnu obecního pozemku parc.č.733.
7/Výběr dodavatele posypového zařízení pro zimní údržbu obce.
8/Informace o chodu obecního úřadu - oslava výročí založení obce - rozsvícení vánočního stromu 2016 - žádost o příspěvek ČSOP Vlašim.
9/Informace o shromáždění společenství vlastníků objektu bydlení Modletice č.p. 19.
10/Projednání veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie.
11/Projednání žádosti o zřízení vodovodní přípojky a přípojky kanalizace k pozemkům parc.č.161/5.
12/Závěrečné rozpočtové opatření roku 2016.   

zapis_c._14_2015.pdf (195,00 KB)

Vyvěšeno: 9. 12. 2015

Zpět