Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 14/2014, 09.10.2014

Výběr dodavatele na realizaci projektu „Projekt regenerace lokálních prvků ÚSES v obci Modletice“. Výběr dodavatele na zametací stroj pro projekt „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Modletice“. Výběr dodavatele na výstavbu polní cesty VPC P 2,75/30. Informace o řešení havárie ČOV Kaufland. Projednání poskytnutí příspěvku na koncert v Zámeckém sále v Modleticích. Informace o průběhu stavby „Revitalizace zámeckého rybníka v Modleticích“. Informace o průběhu stavby „Rekonstrukce místních komunikací v obci“. Informace o chodu obecního úřadu. Rozpočtové opatření č.7/2014.

Zápis zastupitelstva c.14-2014,09.10.2014.pdf

Vyvěšeno: 9. 10. 2014

Zpět