Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 14/2013, 21.11.2013

1) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2014.
2) Projednání smlouvy o ochraně veřejných zájmů se společností Immo-Log-CZ Alpha Beta s.r.o. (Kaufland).
3) Projednání darovací smlouvy s firmou Kaufland.
4) Projednání rozpočtového opatření č.6/2013.
5) Projednání smlouvy o dílo na stavbu  „Modletice-intenzifikace ČOV“.
6) Projednání plánu inventarizace majetku obce.
7) Projednání kupní smlouvy na pozemky „Mlýnské louky“ na kterých se bude realizovat regenerace zeleně.
8) Projednání vyplácení vánočního příspěvku seniorům.
9) Projednání DIO, úprava dopravního značení v obci.
10) Projednání smlouvy na úklidové práce na obecním úřadě pro rok 2014.
11) Projednání smlouvy na úklid a údržbu obecních ploch pro rok 2014.
12)  Informace o chodu obecního úřadu.

Zápis zastupitelstva c.14-2013,21.11.2013.pdf

Vyvěšeno: 21. 11. 2013

Zpět