Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 13/2017, 01.11.2017

1) Projednání rozpočtového výhledu obce na roky 2019-2020.2) Projednání rozpočtu obce na rok 2018.3) Projednání plánu inventarizace majetku obce za rok 2017.4) Projednání ceny vodného na rok 2018.5) Projednání ceny stočného na rok 2018.6) Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad.7) Projednání poskytnutí vánočního příspěvku 2017.8) Projednání žádosti o směnu pozemku obce parc. č. 733/1 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.9) Rozpočtové opatření č. 11/2017.10) Informace o chodu obecního úřadu.a) Nádoby na sběr jedlých olejůb) Projednání kulturního kalendáře obce na rok 2018.11) Projednání návrhu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na koupi pozemku parc. č. 734/2o výměře 492 m2 uvedený a pozemku parc. č. 448/5 o výměře 186 m2.12) Projednání stížnosti paní Prochové.13) Projednání možnosti prodeje části pozemku parc. č. 242/33 v k.ú. Modletice uDobřejovic.14) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-602437/1.

Zápis zastupitelstva c. 13-2017 1.11.2017.pdf

Vyvěšeno: 1. 11. 2017

Zpět