Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 13/2016, 07.12.2016

1) Projednání záměru výstavby areálu firmy 4ISP s.r.o. na pozemcích parc. č. 571/2 a 571/3.
2) Projednání ceny vodného na rok 2017.
3) Projednání ceny stočného na rok 2017.
4) Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad.
5) Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatku ze psů.
6) Projednání termínů zasedání zastupitelstva na rok 2017.
7) Závěrečné rozpočtové opatření roku 2016.
8) Projednání poskytnutí vánočního příspěvku 2016.    

Zápis zastupitelstva c. 13-2016 07.12.2016.pdf

Vyvěšeno: 7. 12. 2016

Zpět