Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 13/2015, 11.11.2015

17) Projednání žádosti o navýšení kapacity autobusové linky 328 z důvodu vytížení kapacity spoje.
1) Projednání postupu řešení bývalého areálu UOS.
2) Projednání rozpočtu obce na rok 2016.
3) Projednání rozpočtového výhledu pro léta 2016 až 2020.
4) Projednání návrhu nové vyhlášky o poplatcích za svoz odpadu.
5) Rozpočtové opatření č. 10/2015.
6) Projednání možnosti nákupu posypového zařízení pro zimní údržbu obce.
7) Projednání zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů Modletice.
8) Projednání návrhu obecní smlouvy na vodné a stočné.
9) Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na Intenzifikaci ČOV Modletice.
10) Projednání možnosti hlídání dětí v MŠ po skončení provozní doby.
11) Projednání kulturního kalendáře na rok 2016.
12) Projednání možnosti využívání služeb obecní policie Vestec/Jesenice.
13) Projednání Plánu inventarizace majetku obce za rok 2015.
14) Projednání záměru obce na prodej či směnu části pozemku parc. č.733.
15) Informace o chodu obecního úřadu.
a) Rozsvěcení vánočního stromu
b) Polní cesta T-sport
c) Projednání nabídky na projektové práce na komunikace
16) Projednání žádosti o zakoupení stejnokrojů PS II pro SDH Modletice.  

Zápis_zastupitelstva_c._13-2015,11.11.2015.pdf

Vyvěšeno: 11. 11. 2015

Zpět