Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 13/2014, 18.09.2014

Projednání úhrady zvýšených provozních nákladů za provoz ČOV Modletice. Projednání nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově čp. 6. Projednání žádosti o vyjádření k PD na rozšíření parkoviště a nový kruhový objezd v areálu Kaufland. Projednání žádosti o vyjádření k PD na výstavbu nové nádrže a strojovny SHZ v areálu Kaufland. Termíny zasedání zastupitelstva po komunálních volbách 2014. Rozpočtové opatření č. 6/2014. Výběr projektanta a projednání smlouvy o dílo na „Změnu č.10 územního plánu obce Modletice“. Informace o chodu obecního úřadu. Projednání prohlášení vlastníků o uložení recyklátu. Projednání smlouvy o dílo na projekt „Revitalizace sídelní zeleně v obci Modletice“.

Zápis zastupitelstva c.13-2014,18.09.2014.pdf

Vyvěšeno: 18. 9. 2014

Zpět