Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 13/2013, 31.10.2013

1) Projednání smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů za žáky, kteří plní povinnou školní docházku na území Městské části Praha 11.
2) Projednání smlouvy o ochraně veřejných zájmů se společností Kaufland.
3) Projednání darovací smlouvy s firmou Kaufland.
4) Schválení aktualizace strategického plánu obce.
5) Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2014.
6) Projednání smlouvy o dílo na realizaci Projektu výsadby a revitalizace liniových porostů v katastru obce Modletice.
7) Projednání plánu zasedání zastupitelstva obce na rok 2014.
8) Výběr realizační firmy  na výstavbu projektu  „Modletice - Intenzifikace ČOV“.
9) Informace o chodu obecního úřadu.
10) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Modletice a firmou Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
11) Projednání rozpočtového opatření č. 5/2013.
12) Projednání možnosti podání žádosti o dotace na odstranění povodňových škod v obci.
13)  Projednání možnosti podání žádosti o dotace Intenzifikaci ČOV Modletice.

Zápis zastupitelstva c.13-2013,31.10.2013.pdf

Vyvěšeno: 31. 10. 2013

Zpět