Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 12/2017, 04.10.2017

1) Informace o projednávání posuzování vlivů stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí.2) Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na zefektivnění odpadového hospodářstvív obci.3) Informace o stavu žádosti o dotaci na stavbu Modletice - intenzifikace ČOV.4) Rozpočtové opatření č. 10/2017. 5) Informace o chodu obecního úřadu.

Zápis zastupitelstva c. 12-2017 4.10.2017.pdf

Vyvěšeno: 4. 10. 2017

Zpět